Aktuella projekt

 

 

 

Lund

Spettet

Markprojektering för flerfamiljshus

Viken BoKlok

Stubbarp

Markproj för radhus o flerfam.hus

Jonstorp

Jonstorp 10:18

Markprojektering för villabebyggelse

Helsingborg

HSB Gustavslund

Markprojektering för radhus och villor                                                                                 

Helsingborg

Maria Stn. Kv Utgrävaren

Markprojektering för flerbostadshus

Helsingborg

Kv Vale

Markprojektering för flerfamiljshus

Halmstad

Tylösand Halmstad Camping

Markprojektering för utbyggnad av Camping

Helsingborg

Klocktornet 1 och 2

Projektering för flerbostadshus

Helsingborg Laröd

Höräfsan

Markprojektering för flerfamiljshus

Helsingborg

Jordvärmen o Solfångaren

Radhusbebyggelse i Maria området

Helsingborg

Kv Inmutningen

Planarbeten för nya infarter

Malmö

Gyllings trädgård

Markprojektering för villabebyggelse

Helsingborg Laröd

Villaträdgård Överum

Gestaltningsuppdrag

Helsingborg

Mariehällsvägen

Flerfamiljshus vid rondellen

Helsingborg Rydebäck

Ängsholmen

Markprojektering för flerfamiljshus

Helsingborg

Anisen o Fänkålen

Markprojektering för radhus

Hässleholm

Björksäter

Gestaltningsuppdrag till äldreboende

Sölvesborg

Morgonstjärnan

Gestaltningsuppdrag till äldreboende

Ängelholm

Ärrarpsområdet

Projektering till exploateringsområde

Ängelholm

Havsbaden

Markprojektering till villabebyggelse

Helsingborg

Guldgubben

Gestaltnings- och markproj. Flerfamiljshus