mark & landskap ab

Mark & landskap ab grundades 1977.
Vi är ett markkonsultföretag som arbetar på bred bas med:

  • Projektering för byggande i mark
  • Utredningar kring landskapsfrågor och naturmiljön
  • Gestaltning för utvändig miljö och infrastruktur
  • Vegetations- och planteringsplaner
  • Projektering för gator, vatten och avlopp, våtmarker
  • Byggledning av såväl byggproduktion som markproduktion
  • Kvalitetsansvarig, kontroll och besiktning